Provinciálne predstavené a formátorky na seminári o kánonickom práve

Modra-Harmónia privítala v piatok 20. februára na víkend 65 sestier zo Slovenska a Čiech na seminári organizovanom Teologicko-spirituálnou komisiou KVPŽR na Slovensku na tému Hodnota povolania a kánonické aspekty sľubov. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené a formátorky jednotlivých rehoľných spoločností. Lektormi boli P. Marek Vaňuš, SVD a sr. Michaela Pitterová, FMA.

V úvode stretnutia pozdravila všetkých prítomných predsedníčka KVPŽR sr. Magdaléna Sumilasová OSF. Po jej pozdrave nasledoval biblický blok pátra Mareka, v ktorom upriamil pozornosť na prorocké povolanie a poslanie, vychádzajúc zo života proroka Jeremiáša. Druhý deň sa niesol v atmosfére kánonického práva. Sestra Michaela pomohla prítomným sestrám cez konkrétne príklady vniknúť do tajomstva kánonov týkajúcich sa evanjeliových rád a života v spoločenstve. Nechýbali ani otázky z praktického života. Večer druhého dňa si sestry nanovo spoločne pripomenuli Rok zasväteného života cez prezentáciu pripravenú sr. Monikou Skalovou, FMA, v ktorej vyzdvihla podstatné prvky z listu pápeža Františka zasväteným.
Tretí, záverečný deň stretnutia sme prežili opäť s Božím slovom. Po individuálnej meditácii úryvku z Jánovho evanjelia o Jánovi Krstiteľovi a povolaní prvých učeníkov (1, 19 – 51) ponúkol páter Marek hodnotnou exegézou inšpiratívny pohľad na postavu a svedectvo Jána Krstiteľa ako formátora, zachytávajúc v texte dynamiku vzťahu medzi Jánom, učeníkmi a Ježišom. Po spoločnom zdieľaní nasledoval ešte informačný blok, v ktorom boli sestry oboznámené s najbližšími podujatiami celoslovenského charakteru týkajúcimi sa ďalších ročníkov internoviciátu a interjuniorátu, slávenia Roka zasväteného života, ako aj možnosti spolupráce na projekte Z4Z.
Na stretnutí nechýbala  spoločná modlitba a slávenie Eucharistie. Čas prestávok bol vyplnený neformálnymi sesterskými rozhovormi.

Sr. Simeona Čupová, CJ