Pozvánka na seminár

Teologicko-spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí Vás pozýva na seminár „SPREVÁDZAŤ A VIESŤ V ZASVÄTENOM ŽIVOTE. ANTROPOLOGICKÉ POHĽADY NA SÚČASNÉ VÝZVY PRE ZASVÄTENÝ ŽIVOT. ”

20. – 23. FEBRUÁR 2014
v priestoroch Kongresového centra Harmónia v Modre
Prednášky bude viesť:
P. HANS ZOLLNER, SJ
Profesor; Akademický Vice Rector;
Rektor inštitútu Psychológie na Pápežskej Gregorovej univerzite.
Viac informácií nájdete v pozvánke a v podrobnom programe. Záujemcov prosíme vyplniť návratku – záväznú prihlášku.
Pozor, toto podujatie je špecificky organizované len pre rehoľné sestry zo ženských reholí na Slovensku.