Výzva Svätého Otca na deň pôstu a modlitieb za mier v Sýrii

V nedeľu 1. septembra pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána pápež František predniesol mocný apel za mier v Sýrii a vyhlásil preto v celej Cirkvi na 7. septembra deň pôstu a modlitieb za mier v tejto krajine, na Blízkom východe a na celom svete. Svätý Otec žiada všetky partikulárne cirkvi, aby okrem prežívania pôstu v tento deň zorganizovali aj nejaký liturgický obrad s týmto úmyslom. Zároveň pozval aj kresťanov iných vyznaní, príslušníkov iných náboženstiev a všetkých ľudí dobrej vôle pripojiť sa k tejto iniciatíve spôsobom, akým uznajú za vhodný.
Dňa 7. septembra sa od 19. do 24.00 (SEČ) veriaci zjednotia na Námestí sv. Petra v modlitbe a v duchu pokánia, aby od Boha vyprosovali dar mieru pre milovaný sýrsky národ a pre všetky situácie konfliktov a násilia vo svete. Na vigíliu sviatku Narodenia Panny Márie, Kráľovnej pokoja, budeme prosiť Matku Božiu, aby nám pomáhala odpovedať na násilie, konflikty a vojnu silou dialógu, zmierenia a lásky a v každom prostredí vytvárať pravú kultúru stretnutia a pokoja.