Začiatok jubilejného roka matky Alfonzy Márie

Dňa 9. septembra  2013 sa začína Jubilejný rok matky Alfonzy Márie, ktorý je zároveň aj posledným rokom prípravy na oslavu 200. výročia  narodenia ctihodnej božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (na Slovensku známe ako sestry „spasiteľky“, sestry Najsv. Spasiteľa).  
Tento jubilejný rok začína kongregácia spolu s dvoma sesterskými kongregáciami –  s Kongregáciou sestier Božského Vykupiteľa (na Slovensku známe ako sestry „vykupiteľky“) a Kongregáciou Božského Vykupiteľa (známe najmä v Nemecku), ktoré tiež vychádzajú z duchovného odkazu  matky Alfonzy Márie.
Ako konkrétne bude toto otvorenie jubilejného roka vyzerať, závisí od každej provincie a komunity.
V komunitách slovenskej provincie začnú sestry tento deň slávnostnou liturgiou, ktorá je pripravená pre túto príležitosť.  V mnohých komunitách budú sestry ďakovať slávnostnou bohoslužbou a adoráciou.
Do prípravy na toto jubileum sú zapojení aj členovia našich laických spoločenstiev.  Sú to pokrstení katolíci, ktorí žijú vo svete a  oslovení životom a dielom matky Alfonzy Márie sa  snažia žiť z jej duchovného odkazu v svojej rodine, v zamestnaní a vo farnosti.
Jubilejný rok vyvrcholí v septembri 2014,  oslavou 200. výročia narodenia matky Alfonzy Márie v  generálnom dome Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Oberbronne, vo Francúzsku.
 

Sr. Timotea Drančáková
Kongregácia sestier Najsv. Spasiteľa