Pohreb P. Petra Bujka SJ

Pohrebná sv. omša za pátra Petra Bujka SJ, zosnulého provinciála Spoločnosti Ježišovej, ktorý zomrel na zlyhanie srdca (prasknutie aorty), sa uskutoční v sobotu 7. septembra o 11.00 v Bratislave v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský kostol, Františkánske nám. č. 5). Celebrovať ju budú bratislavský arcibiskup a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský spoločne s arcibiskupom Mons. Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý prednesie homíliu. Generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej P. Adolfa Nicolása SJ bude reprezentovať jeho generálny asistent P. Severin Leitner SJ. Možnosť pomodliť sa pri rakve zosnulého bude od 8.00 ráno. Telo zosnulého pátra Petra Bujka SJ bude následne prevezené do jeho rodnej obce Nová Kelča, okr. Vranov nad Topľou, kde bude v nedeľu 8. septembra o 15.30 sv. omša s pohrebnými obradmi, ktorým bude predsedať košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Kázať bude páter Jozef Šuppa SJ.