Celonárodné stretnutie animátorov pastorácie povolaní

Celoslovenské formačno-pracovné stretnutie  zodpovedných za pastoráciu povolaní, formáciu a tých, ktorí pracujú v sprevádzaní mladých sa konalo 17. – 20. apríla 2012 na Donovaloch v Penzióne Zornička. Prednášky viedol  Don Domenico Dal Molin, direktor Celonárodného centra pre Pastoráciu povolaní v Taliansku. Hlbšie nám priblížil pohľad na evanjelium povolania nielen ako direktor národného centra, ale aj ako skúsený formátor a psychológ, a to prostredníctvom tém:

  • Špiritualita a identita animátora povolaní;
  • Čas hľadania ľudsky rozumnej viery;
  • Výchova srdca mladého človeka k pravde cestou  múdrosti a proroctva;
  • Proroctvo povolaní budúcich pokolení;

ale i formou jasných odpovedí na otázky zúčastnených a prácou v skupinách. Na stretnutí participovala tiež Dott. ssa Maria Teresa Romanelli – sekretárka CNV Taliansko a Európskeho tímu pre PV /EVS/. Predstavila nám metodické materiály pre prácu s mladými  v pastorácii povolaní vychádzajúce z posolstva sv. otca Benedikta XVI.: „Každé povolanie je darom Božej Lásky“,   vyzývajúc k pozitívnej odozve mladých „Odpovedať na Lásku je možné.“  V závere stretnutia sa  všetkých 60 zúčastnených rozdelilo do diecéznych  tímov a vytýčili si duchovné i pastoračné aktivity zamerané na týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý  vrcholí v celej Cirkvi 49.  Svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania na štvrtú veľkonočnú nedeľu.

Sr. Zuzana Šimková ŠSND,  Členka Celoslovenského tímu Pastorácie povolaní

[nggallery id=27]