Zomrel biskup Rudolf Baláž

[TKKBS] V stredu 27. júla 2011 o 16-tej zomrel na následky krvnej embólie banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž.
Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr.
Biskup Baláž sa narodil 20. novembra 1940 v Nevoľnom. 
1958-1963 študoval na RK CMBF v Bratislave. 

Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných žiadostiach nebolo umožnené ďalšie štúdium.
Kňazskú vysviacka prijal 23. júna 1963.

  • 1963-1965 kaplán Brezno
  • 1965-1967 kaplán Krupina
  • 1967-1968 kaplán Vrútky, Kláštor pod Znievom, Vrícko
  • 1968-1970 aktuár BÚ Banská Bystrica
  • 1970-1971 správca farnosti Pitelová
  • 1971-1982 bez štátneho súhlasu, mimo pastorácie, pracuje ako traktorista JRD, neskôr vodič nákladného auta.
  • 1982-1990 správca farnosti Turčiansky Peter
  • 1990 14. februára menovaný za biskupa

Biskupskú vysviacku prijal 19. marca 1990 v Banskej Bystrici.
Od 13.4.1994 do 31.8.2000 bol predsedom Konferencie biskupov Slovenska.
 

Vyjadrenie sústrasti predsedu KVRP k úmrtiu mons. Rudolfa Baláža

Tak ako väčšinu ľudí, aj mňa správa o náhlej smrti mons. Rudolfa Baláža prekvapila a zastavila. Pán života a smrti si povolal k sebe otca biskupa v čase, ktorý On určuje.
V mene svojom, ako aj v mene Konferencie vyšších rehoľných predstavených mužských reholí vyjadrujem duchovnú blízkosť najbližším príbuzným a celej banskobystrickej diecéze, ktorá stratila svojho pastiera. V tejto ľudsky ťažko pochopiteľnej chvíli, ale posilnenej kresťanskou nádejou, že život smrťou nekončí, ďakujem Bohu za zosnulého otca biskupa. Bol to muž pravdy a jasného postoja. Bol veľmi otvorený pre spoluprácu s rehoľnými spoločnosťami a osobne sa angažoval za to, aby do jeho diecézy niektoré z nich prišli, usadili sa a začali pôsobiť pre dobro ľudí. Sprevádzame ho v modlitbách.
Odpočinutie večné daj mu, Pane!
 

Karol Maník, SDB
predseda KVRP
provinciál Saleziánov don Bosca