Zasadnutie Stálej rady KVRP

17. apríla 2009 sa u redemptoristov na Puškinovej ul. v Bratislave uskutočnilo zasadanie Stálej rady KVRP.

17. apríla 2009 sa u redemptoristov na Puškinovej ul. v Bratislave uskutočnilo zasadanie Stálej rady KVRP. Hlavným bodom rokovania bola príprava jarného zasadania konferencie.

  • Predseda KVRP Karol Maník, SDB informoval o svojich stretnutiach s jednotlivými biskupmi a s KBS.
  • Michal Zamkovský, CSsR informoval o príprave Bratislavských misií 2010.
  • Sekretár KVRP Ladislav Tkáčik, OFMCap informoval o činnosti sekretariátu a jednaniach s MK SR vo veci finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na činnosť ústredia KVRP.
  • Karol Maník, SDB a sekretár informovali o činnosti PMS.
  • Stála rada KVRP sa taktiež zaoberala harmonogramom krokov, ktoré by viedli k vydávaniu časopisu o zasvätenom živote na Slovensku.
  • Ján Ďačok, SJ informoval členov o zamýšľaných legislatívnych zámeroch vlády SR vo veci tzv. reprodukčného zdravia.