Františkánske jubileum

16. apríla 2009 uplynulo presne 800 rokov od momentu, keď pápež Inocent III. ústne schválil spôsob života Františkovi z Assisi a jeho prvým spoločníkom.

6. apríla 2009 uplynulo presne 800 rokov od momentu, keď pápež Inocent III. ústne schválil spôsob života Františkovi z Assisi a jeho prvým spoločníkom. Tento dátum sa považuje za oficiálne schválenie Rehole menších bratov. V priebehu stáročí sa Rehoľa menších bratov rozvetvila do troch samostatných vetiev: františkánov, konventuálov a kapucínov. Všetky tri vetvy žijú podľa tej istej Reguly a vyjadrujú tak bohatstvo pôvodnej františkánskej charizmy.
Práve z dôvodu tohoto veľkého jubilea sa z celého sveta zišli tisícky Menších bratov všetkých troch vetiev v Assisi – v kolíske a srdci františkánskej rodiny, kde spoločne slávili tzv. Rohožkovú kapitulu, ktorú zavŕšili 18. apríla audienciou u Svätého Otca Benedikta XVI. Symbolicky si tak pripomenuli putovanie sv. Františka z Assisi do Večného mesta ku Kristovmu námestníkovi.
Na Slovensku v rámci 800-ročného jubilea putuje kópia kríža z Kostolíka sv. Damiána, pred ktorým sa sv. František modlil, aby spoznal Božiu vôľu pre svoj život. „Putovanie“ tohto františkánskeho kríža sa začalo 2. februára v Levoči v kostole menších bratov konventuálov (ľudovo minoritov). Kríž je postupne po týždenných intervaloch vystavovaný v kostoloch tých miest, kde pôsobia menší bratia – či už františkáni, konventuáli alebo kapucíni. Týždňové vystavenie kríža je na konkrétnom mieste vždy sprevádzané rôznymi duchovnými aktivitami a slávnostnými príhovormi. Liturgické slávenie 800-ročného jubilea existencie Rehole menších bratov vyvrcholí 4. októbra 2009 v Kostole Zvestovania Pána v Bratislave slávením slávnostnej svätej omše, ktorej bude predsedať J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita. Táto svätá omša bude vyjadrením spoločnej vôle všetkých troch vetiev františkánskej rehole niesť spoločne v dnešnom svete krásu a bohatstvo františkánskej charizmy.