Výročie úmrtia prvého slovenského provinciála kapucínov

13. decembra 2008 ubehlo 10 rokov od smrti prvého provinciála Slovenskej provincie menších bratov kapucínov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie P. Šebastiána Petra Jaďuďa (1923 – 1998).

13. decembra 2008 ubehlo 10 rokov od smrti prvého provinciála Slovenskej provincie menších bratov kapucínov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie P. Šebastiána Petra Jaďuďa (1923 – 1998). Pri tejto príležitosti sa v najstaršom kapucínskom kláštore na Slovensku v Pezinku zišli skoro všetci bratia provincie, aby si túto významnú osobnosť rádovej, cirkevnej a kultúrnej histórie pripomenuli.
Páter Šebastián Jaďuď sa narodil 11. októbra 1923 v obci Selce. Po ukončení gymnaziálnych štúdií v Bratislave vstúpil v r. 1942 do kapucínskeho rádu. Večné sľuby zložil v r. 1946. Kňazskú vysviacku prijal v r. 1947. V rokoch 1949 – 1950 vyučoval dogmatickú teológiu na rehoľnej teologickej škole. Po Barbarskej noci bol internovaný v koncentračných táboroch vo Svätom Beňadiku, v Malackách, Podolínci a v Oseku u Duchcova. Po nútených prácach v PTP pracoval v civilných zamestnaniach. Od r. 1954 tajne organizoval teologické štúdiá. V ilegalite odborne i duchovne pripravil na kňazstvo asi 50 mužov, ktorí boli tajne vysvätení v Poľsku. Taktiež sa venoval tajnej formácii rehoľných sestier a terciárov. Kvôli ťažkej chorobe v rokoch 1957 – 1961 býval v charitných domoch v Báči a v Jasove. V r. 1961 ho zatkli a väznili na Pankráci, v Bratislave a vo Valdiciach. Po prepustení na amnestiu v r. 1964 býval v charitných domoch pod prísnym dohľadom ŠTB.
Páter Šebastián stál pri zrode Slovenskej provincie kapucínov a od r. 1987 do r. 1997 bol jej prvým provinciálom. Výrazne duchovne poznačil celé generácie bratov. Jeho život bol výnimočným príkladom charizmatického kapucínskeho a kňazského života.
Na stretnutí v Pezinku odznela prednáška o živote a duchovnom odkaze pátra Šebastiána z úst brata Félixa Tkáča a bol o ňom premietnutý dokumentárny film, ktorý natočil brat Michal Hirko. Pri slávení spoločnej svätej omše sa bratom prihovoril aktuálny provinciál Fidel Marko Pagáč a v závere rozdal bratom zvolávací dekrét na provinciálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v Čičmanoch od 25. do 29. mája 2009. Stretnutie bolo ukončené bratským agapé v refektári kláštora.