Apoštolský nuncius prijal zástupcov reholí

Dňa 20. januára 2009 prijal apoštolský nuncius na Slovensku J. E. Mons Mario Giordana zástupcov mužských a ženských reholí pôsobiacich na území Slovenska.

Dňa 20. januára 2009 prijal apoštolský nuncius na Slovensku J. E. Mons. Mario Giordana zástupcov mužských a ženských reholí pôsobiacich na území Slovenska. Išlo o historicky prvé stretnutie takéhoto druhu v dejinách Slovenska po roku 1990.
Zástupcovia reholí oboznámili nuncia s vývojom zasväteného života po totalite, predstavili svoju činnosť a informovali o plánoch a projektoch do budúcnosti.
J. E. Mons. Mario Giordana ocenil význam a prínos zasväteného života v Cirkvi, s veľkým záujmom sa informoval o situácii na Slovensku a na záver ponúkol svoju ochotu a otvorenosť pre spoluprácu.
Na Slovensku žije a pôsobí 850 rehoľníkov a 2500 rehoľníčok.
[nggallery id=4]