P. ICLic. Mag. theol. Miloš Zárecký OT – nový štatutár Nemeckého rádu na Slovensku

Páter Miloš Zárecký OT (* 1980 Smolenice) pochádza zo Špačiniec (okr. Trnava). Do noviciátu Rádu bratov domu Panny Márie Jeruzalemskej (Nemecký rád) vstúpil 7. októbra 2003 vo Viedni. Večnú slávnostnú profesiu zložil do rúk veľmajstra Nemeckého rádu Dr. Bruna Plattera OT dňa 29. septembra 2007. Diakonskú vysviacku prijal 8. decembra 2007
vo Viedni a za kňaza bol vysvätený 1. augusta 2009 vo Viedni. Filozofické a teologické štúdia absolvoval v Bratislave a Innsbrucku, štúdium kánonického právo v Lubline v Poľsku. Ako kňaz pôsobil v Slovinsku a na Slovensku. V roku 2018 bol zvolený za generálneho radcu Nemeckého rádu a menovaný za štatutára Nemeckého rádu na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako nemocničný kaplán Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch a rektor Kaplnky sv. Michala archanjela v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch a ako obhajca manželského zväzku v Arcidiecéznom tribunále v Trnave.