Kapucíni si zvolili nové vedenie

V dňoch 23. – 27. 4. 2018 sa konala X. provinciálna kapitula Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov v Pezinku pod vedením generálneho vikára br. Štefana Kožuha zo Slovinska, na ktorej si zvolili nového provinciálneho predstaveného a jeho štyroch poradcov.
Do služby provinciálneho ministra bol zvolený br. Norbert Pšenčík,

  1. Fidel Marko Pagáč prijal službu provinciálneho vikára,
  2. Lukáš Mikovíny bol zvolený za 2. provinciálneho poradcu,
  3. Bonaventúra Jozef Zmatek bol zvolený za 3. provinciálneho poradcu a
  4. Ľubomír Kanka bol zvolený za 4. provinciálneho poradcu.

Nový provinciál – Norbert Pšenčík sa narodil 21. 3. 1971 v Žiline. Do rehole kapucínov vstúpil 13. 8. 1994. Doživotnú profesiu zložil 13. 6. 1998 a 21. 6. 1999 bol vysvätený na kňaza.
V roku 1999 sa stal gvardiánom a direktorom študentov v Žiline, krátky čas pôsobil v našom kláštore na Hriňovej. 8 rokov bol v kláštore na Kremnických Baniach, z toho 6 rokov pôsobil ako novicmajster a istý čas ako gvardián. Od roku 2012 bol predstaveným v Pezinku. Trikrát bol zvolený do provinciálnej rady a v rochoch 2012 – 2015 bol vikárom provincie.
Dňa 25. 4. 2018 na X. provinciálnej kapitule bol zvolený za provinciálneho ministra.