Plenárne zasadnutie KVPŽR na Slovensku

V dňoch 24. – 25. októbra 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR).

Takmer 40 účastníčok sa počas formačnej časti nechalo sprevádzať témou Roka milosrdenstva diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom, ktorý v úvode v krátkosti predstavil nitriansku diecézu a svoj príspevok obohatil prehľadom kostolov a kaplniek, ktorých patrocínium je úzko späté s témou Božieho milosrdenstva. V ten istý deň si nitrianska diecéza a celé Slovensko pripomínalo prvé výročie smrti kardinála Jána Chryzostoma Korca. Účastníčky plenárneho zasadnutia tak mali možnosť, spolu s kňazmi a veriacimi, ďakovať za dar otca kardinála účasťou na sv. omši v katedrálnom chráme.
Pracovnú časť plenárneho zasadnutia otvorila predsedníčka KVPŽR sr. Jana Kurkinová, FMA, ktorá v úvode prečítala pozdravný list apoštolského nuncia Mons. Maria Giordanu a privítala nové členky KVPŽR. V jednotlivých bodoch programu odznelo zhodnotenie činnosti, ako aj riešenie konkrétnych problémov v rôznych oblastiach spolupráce ženských rehoľných inštitútov:

  • v oblasti teologicko-spirituálnej – zhodnotenie a príprava podujatí pre posilnenie počiatočnej a permanentnej formácie (Internoviciát, Interjuniorát, pripravovaný formačný seminár pod vedením P. Petra Dubovského, SJ – február 2017);
  • v oblasti cirkevno-sociálnej – zhodnotenie účasti zástupkýň KVPŽR na Kongrese Renovabis v septembri tohto roku v Nemecku, spolupráca medzi členkami KVPŽR a SKCH v oblasti starostlivosti o staré a choré sestry, spolupráca pri vypracovaní štandardov kvality v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby;
  • v oblasti školskej – formácia manažmentu cirkevných rehoľných škôl na všetkých stupňoch, potreba reagovania na stúpajúci dopyt po cirkevných materských škôlkach, vydanie novej učebnej pomôcky, ktorou je DVD Na 5 minút s nami – obsahuje 45 krátkych video-portrétov rehoľníkov, ktorých cieľom je predstaviť základné princípy zasvätenia a poslania zasvätených.
  • v oblasti mediálnej: tvorba webového portálu rehole.sk, kde bude možnosť účelne predstaviť realitu zasväteného života na Slovensku a konkrétnu činnosť jednotlivých reholí, ktorú ponúkol páter Michal Mária Kukuča, OSB, zodpovedný za tento projekt realizovaný v spolupráci s KVRP;
  • v oblasti ekonomicko-právnej, ale aj v ďalších oblastiach, ako je napr. spolupráca s KBS a KVRP, ktorej predseda P. Václav Hypius, CSsR sa zúčastnil druhého dňa pracovného zasadnutia a slávil záverečnú sv. omšu v kaplnke kňazského seminára. 

Súčasťou stretnutia vyšších predstavených bola aj účasť na premiére nového filmu z dielne KVPŽR „Made in God´d image“, ktorý zachytáva tématiku boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zapojenie rehoľných sestier v tejto činnosti v krajinách V4. Film bol vyrobený v spolupráci s oddelením Stop Trafficing pri Slovenskej katolíckej charite a bude slúžiť ako prostriedok prevencie pri výchove a vzdelávaní mládeže.
Členky jednotlivých rehoľných inštitútov si tiež prevzali nové publikácie, ktoré vyšli vďaka spolupráci KVPŽR a KVRP. Medzi iným to bola očakávaná publikácia LISTY ZASVÄTENÝM, ktorá obsahuje slovenský preklad dokumentov vydaných pri príležitosti Roka zasväteného života a tiež apoštolská konštitúcia pápeža Františka VULTUM DEI QUAERERE (Hľadanie Božej tváre) o ženskom kontemplatívnom živote v slovenskom jazyku.

Sr. Marta Chraščová, CSSsS – sekretariát KVPŽR

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“55″ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“]