Seminár o sprevádzaní v zasvätenom živote

V dňoch 20. – 23. februára 2014 v priestoroch Kongresového centra Harmónia v Modre, prebiehal seminár na tému: „Sprevádzať, viesť v zasvätenom živote a antropologické pohľady na súčasné výzvy pre zasvätený život.” Prednášky viedol Profesor Hans Zollner, SJ; Rektor Inštitútu psychológie na prestížnej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Seminár bol súčasťou projektu Internoviciátu ženských reholí pod vedením Teologicko-spirituálnej komisie, pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí. Pestrosť a klímu vzájomnosti seminára tvorilo 90 sestier, približne z 30 rehoľných spoločenstiev Slovenska. Seminár bol určený pre vyššie predstavené, prestavené komunít, formátorky a sestry, ktoré sa zaujímali o danú tému.
Profesor Zollner ponúkol zúčastneným ucelený a jasný pohľad na zmeny v spoločnosti, ktoré sú súčasne naliehavou výzvou pre nové, adekvátne prvky vo formácii ku kňazstvu a zasvätenému životu. Zdôraznil, že nová éra potrebuje novú generáciu pastierov, pozitívny pohľad na schopnosti a charizmy mladých, vzájomnú úctu, otvorenosť na diskusiu, interdisciplinaritu formácie a vnútorného prežívania, veľmi praktický formačný systém, ľudský, duchovný, intelektuálny, pastoračný a komunitný.
Ďalej objasnil metodológiu dozrievania a formačné aspekty kresťanskej antropológie, ktoré napomáhajú rásť vo vnútornej slobode podľa vzoru Ježiša Krista, dozrievať v rovnováhe a harmónii ľudského a duchovného rozmeru osobnosti a rovnováhe rôznych životných aspektov, ako je duchovný život, naše telo, správna pozornosť na emócie, naše potreby, vzťahy, spoločenstvo, rodina, priatelia, úsilie a rast v milosti, realizmus a nádej, zodpovednosť a úprimnosť voči vlastnému životu. Umožnil nám pohľad na vzťah medzi spiritualitou a terapeutickým procesom s potrebou citlivého prístupu ich prepojenia v sprevádzaní.
Ponúkol veľmi relevantný pohľad na aktuálne problémy sexuálneho zneužívania mladistvých. Predstavil Centrum ochrany mladistvých preventívneho charakteru, ktoré koordinuje pápežská Gregorova univerzita v niekoľkých krajinách sveta s možnosťou odborného vzdelávacieho formačného on-line programu o ochrane pred sexuálnym zneužívaním mladistvých, ktorý je určený pre pastoračných pracovníkov.
Tento čas bol veľkou príležitosťou spoločne objaviť krásu a radosť, výzvy, hodnotu toho, čo robíme, keď sprevádzame ľudí na ich ľudskej a duchovnej ceste, pretože oboje sa vzájomne stretáva v jednej osobe.

Sr. Zuzana Šimková, ŠSND