Zomrel páter Michal Slivka, SVD

V 92. roku života, v 71. roku rehoľných sľubov a v 64. roku kňazstva zomrel dňa 19. decembra 2012 v Nitre na Kalvárii páter Michal Slivka, SVD, misionár Spoločnosti Božieho Slova.
Pohreb zosnulého misionára sa bude konať v piatok 21. decembra 2012 o 11:00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Obrad pochovania bude pokračovať hneď po sv. omši na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste.
Páter Slivka sa narodil 29. septembra 1921 v podtatranskej dedinke Spišský Štiavnik. Meno Michal dostal podľa patróna dňa, v ktorom sa narodil, sv. Michala archanjela. Do rehole misionárov verbistov vstúpil v rodnom Štiavniku, kde prijímali kandidátov-alumnov do malého seminára. Potom si vykonal noviciát v Nitre na Zobore a v r. 1942 zložil prvé rehoľné sľuby. V tomto roku oslávil svoje 70-ročné jubileum rehoľného života. Teologické štúdia dokončil v Ríme a bol tam aj vysvätený za kňaza dňa 2. apríla 1949. Keďže v tom čase si už nemohol predlžiť československý pas, na misie do Indie vycestoval na základe preukazu IRO – medzinárodnej utečeneckej organizácie. Prvé roky jeho misijnej práce v Indii bol vedený ako občan bez štátnej príslušnosti. V Indii pôsobil celých 40 rokov – od r. 1950 do r. 1990, najmä v oblasti Gangpur. Misia, v ktorej páter Slivka pracoval, sa rozrástla z pôvodných 5 misijných staníc na dnešné dve diecézy, v ktorých pracuje viac ako 400 domácich kňazov, väčšinou verbistov.
V r. 1990 sa p. Slivka vrátil do Európy. Najskôr pôsobil v Mníchove, v Nemecku ako rektor študentského domova pre zahraničných, väčšinou ázijských študentov. Túto prácu prevzal po pátrovi Štefanovi Zlochovi, bývalom misionárovi v Číne. Pred Vianocami r. 1993 sa vrátil na Slovensko. Ani tu ešte celkom neodišiel na dôchodok. V rokoch 1995-1998 pôsobil ako misijný sekretár slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova. Jeho úlohou bolo starať sa o misionárov v zahraničí a koordinovať finančnú pomoc pre misie. Páter Slivka mal mnoho prednášok o svojej misii v Indii. O svojom živote a misii vydal knižku pod názvom 40 rokov misionárom v Indii, ktorá sa u čitateľov na Slovensku stretla s veľkým ohlasom. V r. 2011 vydala Spoločnosť Božieho Slova 4. vydanie tejto knihy. Páter Slivka žil do posledných chvíľ aktívne a bol veľmi spoločenský. S ním odchádza jedna generácia slovenských misionárov-verbistov. Odpočinutie večné daj mu, Pane!