Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia saleziána Titusa Zemana

Vďaka Božej milosti dňa 7. decembra 2012 ukončíme diecéznu fázu procesu blahorečenia Božieho služobníka saleziána Titusa Zemana (www.tituszeman.sk)

Verejné záverečné zasadnutie Arcibiskupského Tribunálu procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana sa uskutoční 7. decembra 2012 o 15.00 v aule Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave na Kapitulskej ulici. Zasadania sa zúčastní aj generálny postulátor saleziánskej rodiny don Pierluigi Cameroni SDB z Ríma.
Po záverečnom zasadnutí Tribunálu bude o 17.00 v Katedrále sv. Martina ďakovná svätá omša, ktorej bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
Titus Zeman sa narodil v Bratislave – Vajnoroch takmer pred sto rokmi (4.1.1915). Ako dvadsaťpäťročný sa stal saleziánskym kňazom a pôsobil ako kaplán, školský radca a profesor chémie. Po zrušení kláštorov v roku 1950 zorganizoval a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Prevádzal mladých spolubratov, aby mohli pokračovať v príprave na svoje životné poslanie. Pri treťom pokuse bol zatknutý a následne vypočúvaný, mučený a odsúdený na 25 rokov väzenia. V roku 1969, necelých päť rokov po podmienečnom prepustení, zomrel na následky mučenia a väznenia v Bratislave.
Snaha slovenských saleziánov a veriacich o blahorečenie dona Titusa Zemana takto zaznamenala ďalší výrazný úspech v predpísanom procese. Po necelej trojročnej práci sa všetky zozbierané materiály (svedectvá, archívne údaje, historické správy a lekárske posudky) po piatkovom procese posielajú do Vatikánu na Kongregáciu pre kauzy svätých. Kompetentní preveria ich úplnosť a pripravia súhrnnú správu o celom prípade. Definitívne slovo bude mať samotný pápež.
Veriaci si uctievajú svojich patrónov alebo obľúbených svätých, prosia ich u príhovor u Boha a inšpirujú sa ich životným príbehom. Don Titus Zeman je pre mnohých príkladom vo vynaliezavosti a vytrvalosti na ceste za svojím povolaním.
Diecézna fáza procesu blahorečenia dona Titusa Zemana prebieha v rokoch príprav saleziánskej kongregácie na dvojsté výročie narodenia dona Bosca (1815-2015).
Viac o donovi Titusovi Zemanovi a diecéznom procese blahorečenia nájdete na www.tituszeman.sk alebo www.saleziani.sk – Titus Zeman.
Saleziáni dona Bosca svojím životom a prácou uskutočňujú poslanie, ktoré sa zameriava na komplexnú výchovu mladého človeka.
„Kdekoľvek pracujeme, v centre nášho záujmu je integrálny rozvoj mladých cez výchovu a evanjelizáciu. Veríme, že ak sa budeme starať predovšetkým o mladých a budeme ich sprevádzať v dozrievaní, je to ten najlepší spôsob, ako prispieť k rozvoju ľudstva.“
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia