Udelenie ceny Ústavu pamäti národa sr. Ive Kúšikovej, SSpS

Komisia ustanovená predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa Dr. Ondrejom Krajňákom vybrala za laureátku ceny Ústavu pamäti národa 2015 rehoľnú sestru Ivu Kúšikovú, SSpS. Cena za prínos pre zachovanie pamäti národa bola sr. Ive udelená dňa 15. novembra 2015 počas slávnostnej časti programu Festivalu slobody v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Táto cena býva udeľovaná jedenkrát v roku, pričom ocenená osoba svojou mediálnou, audiovizuálnou, umeleckou, osvetovou alebo vzdelávacou činnosťou prispela k prehĺbeniu a zachovaniu pamäti národa pre súčasné a budúce generácie. Sr. Iva spĺňa tieto kritériá svojou bohatou dokumentárnou činnosťou, ktorú plodne rozvíja od r. 2000. Intenzívne od r. 2007 so zameraním na audiovizuálne spracovanie svedectiev rehoľných osôb prenasledovaných totalitným komunistickým režimom. Ocenenie bolo sr. Ive udelené v prítomnosti mnohých významných hostí, medzi ktorými boli okrem politických väzňov prítomní aj predstavitelia slovenského parlamentu, viacerých diplomatických zastúpení v SR a mediálnych inštitúcií. Slávnostné laudatio predniesla zástupkyňa vedenia Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku – sr. Magdaléna Sumilasová, OSF. 

Slávnostné laudatio pri udeľovaní ceny za prínos pre zachovanie pamäti národa sr. Ive Kúšikovej

Fascinuje ju život v jeho mnohorakých vrstvách. Fascinujú ju neopakovateľné ľudské príbehy. Fascinuje ju človek, sila jeho ducha v zápase o dobro, o objavovanie krásy aj cez tienisté stránky svojej existencie, jeho viera vo vyšší princíp. Jeho putovanie v nádeji, aj keď možno v neistote, bolesti, ale vždy k cieľu. Jeho sila a odvaha vystúpiť z radu a položiť na oltár obetu najväčšiu. Fascinuje ju človek, ktorý vo svojej krehkosti a zraniteľnosti zostáva verný a zanecháva tak na zemi nezmazateľnú stopu silou svojho svedectva…
Fascinuje ju dokumentárny film, ktorý túto duchovnú silu dokáže zobraziť a ponúknuť vnímavému divákovi nové pohľady na život a nové inšpirácie pri objavovaní toho svojho príbehu. Hovoríme o  Ive Kúšikovej – rehoľnej sestre a dokumentaristke.
Sr. Iva Kúšiková sa narodila 17. augusta 1962. Pochádza zo Žarnovice. Do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého vstúpila tajne už ako stavebná inžinierka v r. 1986 s túžbou stavať nemocnice, školy, ihriská v krajinách tretieho sveta. Po páde komunizmu predstavení „narušili“ jej plány a ponúkli jej možnosť štúdia masmediálnej komunikácie.
Študovala kresťanské masmédia na Univerzite sv. Patrika v Maynooth v Írsku. Následne na to jeden rok pracovala vo verbistickej produkcii kresťanských televíznych programov KAIROS v Maynooth, kde sa podieľala na výrobe krátkych večerných reflexií pre Írsku televíziu. Táto práca ju natoľko zaujala, že ovplyvnila jej ďalšie smerovanie. Magisterské štúdium  televíznej a video produkcie absolvovala na Univerzite v Bornemouth v Anglicku v r. 2000. Práve do tohto obdobia siahajú počiatky jej dokumentárnej tvorby.  Vzniká jej prvý dokumentárny film týkajúci sa problematiky zadlženosti tretieho sveta. Bol nakrútený v Zambii ako súčasť jej magisterskej práce.   Za tento film získala ocenenie od „Royal Television Society“.
Po skončení štúdií tri roky pôsobila v misii na Papue Novej Guinei, kde prednášala na  katolíckej Univerzite Božieho Slova v Madang televíznu tvorbu a fotožurnalistiku. Okrem teórie, spolu so študentmi vyrábali krátke publicistické príspevky pre televíziu v Papue Novej Guinei. Išlo tak o ďalšiu novú skúsenosť, ktorá ju veľmi obohatila a otvorila jej nové horizonty.
Po návrate na Slovensko sa postupne dostáva k priamej tvorbe dokumentárnych filmov, ktorú vníma v úzkom prepojení so svojim misijným poslaním. Prostredníctvom nej chce divákovi ponúknuť hodnoty, ktoré náš život dokážu urobiť kvalitnejší a lepší.
Prijíma pozvanie ku spolupráci na projekte Lux communication „Moja misia“, v rámci ktorého vytvorila šesť dokumentárnych filmov o slovenských misionároch pôsobiacich v Rumunsku, na Sibíri, v Keni, na Ukrajine, v Ugande a na Slovensku. Okrem toho spolupracuje tiež so Slovenskou katolíckou charitou  na tvorbe viacerých dokumentárnych filmov nakrútených v Indii, Ugande, Haiti a Albánsku.
Od roku 2007 pracuje ako dokumentaristka pre Konferenciu vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Tri roky sa podieľala na projekte Svedkovia viery, ktorého hlavným zámerom bola archivácia audiovizuálnych výpovedí rehoľných sestier, ktoré prežili likvidáciu kláštorov a dlhé roky vo vyhnanstve. Išlo hlavne o zdokumentovanie obdobia medzi rokmi 1945 – 1965. Spolu bolo zaznamenaných 84 svedectiev. Z najlepších výpovedí vznikol 26 minútový dokumentárny film Pilátova amnestia. Odozva verejnosti naň bola veľmi pozitívna a mnohí povzbudzovali sr. Ivu posunúť príbeh ďalej.
Nadviazala naň celovečerným dokumentárnym filmom Súď ma a skúšaj, ktorý už nechce byť len čisto historickým dokumentom, zaznamenávajúcim dejinné udalosti. Autorka v ňom dáva dôraz na duchovný rozmer. Ako sama uvádza: „Tento film hovorí o povýšení utrpenia na hodnoty, ktoré človeka premieňajú a formujú cez okolnosti, ktoré si sám nevyberá. Človek je odhodlaný utrpenie a vyhnanstvo prijať ako pozvanie k svojmu putovaniu, na ktorom dozrieva a rastie vo svojom životnom poslaní“. Na filme spolupracovali viacerí odborníci filmového umenia. Porota 14. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2013 udelila za tento film sr. Ive Cenu Jedného sveta v kategórii najlepší slovenský dokumentárny film.
Nasledovali ďalšie filmy z tohto obdobia: 52 minútový dokumentárny film Prešiel som hranicu o kňazovi Títusovi Zemanovi, SDB, ktorý svojou obetavosťou pomohol v rokoch 1950 – 1951 ilegálne opustiť Československo trom desiatkam bohoslovcov a kňazov. Pri poslednom pokuse boli všetci zadržaní a odsúdení do väzenia. Pri príležitosti 10. výročia od blahorečenia bl. Zdenky Schelingovej vznikol 52 minútový dokumentárny film Zdenka, ktorý približuje divákovi atmosféru 50. rokov, prenasledovanie domnelých odporcov komunistického režimu, ako aj metódy práce tajnej polície. Je to príbeh o jemnej, ale zároveň silnej žene, ktorá sa snaží chrániť nevinných aj za cenu vlastného života. Jej výnimočnosť spočíva vo veľkosti jej lásky a odvahy za túto lásku zaplatiť. A zatiaľ posledným filmom z tejto série je 52 minútový dokumentárny film Pascha, ktorý cez osobnosť arcibiskupa Cyrila Vasiľa, SJ a jeho otca načrtáva udalosti novodobých dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – jej likvidáciu a znovuobnovenie.
Počas tohto obdobia tvorby si sr. Iva doplnila svoje odborné vzdelanie doktorandským štúdiom v ateliéroch dokumentárnej tvorby na VŠMU v Bratislave pod vedením prof. Ingrid Mayerovej.
Zámerom filmov sr. Ivy nie je iba úsilie o čo najvernejšie zdokumentovanie dejinných udalostí.  Svojou tvorbou pozýva človeka k reflexii a ponúka mu nový pohľad na vnímanie reality. Snaží sa vytvárať priestor pre dialóg a pre nové objavy – objavy stôp Boha v ľudskom príbehu.

zdroj: sr. Marta Chraščová, CSSsS – sekretariát KVPŽR