Kategória: Správy

Archív aktualít KVRP a KVPŽR

Rehoľníci pre médiá

Komunikáciu cirkvi s médiami sa rozhodli sprofesionalizovať slovenskí rehoľníci, ktorí sa cez víkend stretli v Ružomberku na prvom mediálnom školení. Podujatie s názvom Zasvätení ON-LINE pripravil v rámci projektu Z4Z časopis Zasvätený život v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). V Mediálnom centre KU pod strechou novej univerzitnej knižnice sa školilo 30 rehoľníkov z približne 13 reholí. Absolvovali úvod do televíznej,

Stretnutie grécko-katolíckych vyšších predstavených a formátorov

Dňa 26. júna 2014 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach stretli grécko-katolícki vyšší predstavení a formátori na svojom už 12. stretnutí. Boli zastúpené všetky grécko-katolícke rehole pôsobiace na Slovensku (baziliáni, baziliánky, redemptoristi, redemptoristky a služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie). Na úvod sme sa podelili s nedávnymi udalosťami či podujatiami v našich reholiach a taktiež tým, čo najbližšie plánujeme. Hlavným obsahom pracovného

Noví rehoľní predstavení

V uplynulom období došlo v troch rehoľných spoločnostiach k zmene provinciálnych predstavených. Svoju službu vyšších rehoľných predstavených v tomto období ukončili don Karol Maník, SDB, P. Jozef Šuppa, SJ a P. Jozef Noga, CM. Na májovom plenárnom zasadnutí KVRP boli predstavení noví provinciáli don Jozef Ižold, SDB a P. Rudolf Uher, SJ, pričom P. Jaroslav

Plenárne zasadnutie KVRP

Plenárne zasadnutie KVRP sa konalo v pondelok a utorok 12. – 13. mája 2014 v penzióne Zornička na Donovaloch. Prítomných bolo 23 z 30 členov KVRP. Utorkového zasadnutia sa zúčastnil aj J. E. Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius, ktorý otvoril rokovanie úvodným príhovorom. V avizovanom Roku zasväteného života 2015 ponúkol slovenským rehoľníkom svoju aktívnu podporu a

Rok 2015 bude patriť zasväteným

Rok 2015 bude venovaný zasvätenému životu. Pápež František to dnes oznámil členom Únie generálnych predstavených mužských reholí, s ktorými sa dopoludnia stretol vo Vatikáne pri príležitosti ich 82. valného zhromaždenia v Ríme. Stretnutie malo podobu bratského a srdečného rozhovoru, počas ktorého Svätý Otec odpovedal na otázky predstavených bez vopred pripraveného príhovoru. Venoval sa témam povolaní, vzdelávania, bratského dialógu či poslaniu zasvätených

Svetový deň klauzúrnych rehoľných bratov a sestier

Vo štvrtok 21. novembra, keď si Cirkev pripomenula Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier, pápež František navštívil kláštor kamaldulských klauzúrnych sestier v Ríme na Aventíne. Kláštor sv. Antona opáta sa nachádza na návrší nad riekou Tiber, na mieste hojne vyhľadávanom turistami i pútnikmi, ktorých sem priťahuje starobylá Bazilika sv. Sabíny. Svätý Otec sa na Aventínsky pahorok odobral pred piatou

Deň kontemplatívneho života 2013

21. novembra 1953, v deň spomienky Obetovania Panny Márie pápež Pius XII. ustanovil Deň Pro Orantibus venovaný všetkým klauzúrovaným komunitám. Pri tejto opakovanej príležitosti sú veriaci povzbudzovaní k vzdávaniu vďaky Pánovi za dar kontemplatívneho života a osobitne za všetkých tých mužov a ženy, ktorí tak veľkodušne odpovedali na toto jedinečné povolanie a ktorí dennodenne z rozličných kláštorov rozšírených po

V Modre – Harmónii sa konalo sympózium zasvätených osôb

V dňoch 8. – 9. novembra 2013 sa v Modre – Harmónii v priestoroch Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK uskutočnilo sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“ organizované Konferenciou vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) na Slovensku. Pre 80 zúčastnených rehoľných bratov a sestier bol v úvode sympózia

Sympózium „Výzvy pre zasvätený život“

KVRP a KVPŽR oznamujú, že v dňoch 8.-9. novembra 2013 sa uskutoční v Modre – Harmónii v priestoroch Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“ s nasledovným programom:   Termín: štvrtok, 8. novembra 2013, 9.00 – 12.30 hod. Prednášajúca: sr. Enrica Rosanna, FMA Téma: „Výzvy dneška pre